سامانه لجستیک

این سامانه در برگیرنده عملیات حمل ونقل حمل و نقل و ترخیص کالا و مواد (صادرات و واردات) را در بر می گیرد. گستره‌هاي مديريت حمل و نقل عبارت هستند از:
 • حمل و نقل داخل مرز های یک کشور
 • حمل و نقل خارج از مرز های یک کشور
 • حمل و نقل داخلی سازمان/شرکت
لجستيك به كليه فعاليت هاي هماهنگي اطلاق مي شود كه جهت بررسي، تحقيق، مطالعه و برآورد نيازها و احتياجات اوليه در زمينه وسايل و تجهيزات، ماشينها و ابزارآلات ، تاسيسات و قطعات از هر نوع و كليه امور مربوط به تهيه، توليد، بيمه، نگهداري، انبارداري، توزيع، حمل و نقل و ترخیص تنظيم و تهيه روش انجام كار، طراحي سيستم و دستور العمل و نظارت بر موارد فوق انجام مي گيرد.
این سامانه شامل دوسامانه اصلی است :
 • ترخیص کالا
 • حمل و نقل کالا

سامانه مدیریت قراردادها

هر کسب و کار ، سازمان و یا شرکت کوچک و بزرگ برای خرید و فروش و یا دریافت هرگونه خدمات، صادرات، واردات و … با شرکت ها و سازمان های دیگر اعم از داخلی و خارجی قرارداد یا قراردادهایی منعقد مینماید. معمولا نوشتن قرارداد و بستن قرارداد کاری بسیار وقت گیر و دشواری است، چرا که اگر به درستی انجام نشود شرکت، سازمان و یا هر کسب و کار کوچک و بزرگ را دچار ضرر و زیان می کند و پیامدهای منفی زیادی برای سازمان و شرکت ها در بردارد. در عقد قراردادها باید موارد زیادی لحاظ شود و نادیده گرفتن هر کدام از این موارد می تواند برای شرکت ها و سازمان ها بسیار هزینه بر باشد. هر قراردادی دارای مقررات و قوانین خاص خود است و باید در در عقد قرارداد ها قوانین و مقررات آن در نظر گرفته شود در غیر این صورت سازمان متضرر خواهد شد.

سامانه فروش فرآورده های نفتی

محدوده كلي وظائف اين سيستم از مراحل اوليه برنامه پيش بيني شده براي فروش يك دوره آغاز و تا مراحل نهايي وقوع فروش قطعي و تحويل را شامل ميگردد. لذا حوزه هايي كه در محدوده وظائف اين سيستم قرار ميگيرند به شرح زير ميباشند:
 • قابليت انجام برنامه ریزی فروش بصورت كلان و تفصيلي
 • قابليت مدیریت قراردادهای فروش
 • قابليت تهيه سفارشات فروش بر مبناي قرارداد ها يا بصورت مستقل
 • عملیات فروش مرتبط با سفارشات
 • قیمت گذاری
 • بسته بندی (Packaging)
 • جمع آوری وارسال (Picking)

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نوین رایان می باشد. ©

طراحی توسط شرکت "دی ارتباط شبکه ایرانیان"